Syarat penggunaan

Pengenalan

Selamat datang ke www.thaibeats.com. Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh THAIBEATS Music Group Ltd. Dengan mengunjungi laman web kami dan mengakses maklumat, sumber, perkhidmatan, produk, dan alat yang kami sediakan, anda memahami dan bersetuju untuk menerima dan mematuhi terma dan syarat berikut seperti yang dinyatakan dalam ini kebijakan (selanjutnya disebut sebagai 'Perjanjian Pengguna'), bersama dengan terma dan syarat seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami (sila rujuk bahagian Dasar Privasi di bawah untuk maklumat lebih lanjut).

Perjanjian ini berkuat kuasa pada 25 Ogos 2020.

Kami berhak mengubah Perjanjian Pengguna ini dari semasa ke semasa tanpa pemberitahuan. Anda mengakui dan bersetuju bahawa adalah tanggungjawab anda untuk mengkaji Perjanjian Pengguna ini secara berkala untuk membiasakan diri dengan sebarang pengubahsuaian. Anda terus menggunakan laman web ini setelah pengubahsuaian tersebut akan menjadi pengakuan dan persetujuan terma dan syarat yang diubah.

 

Polisi Bayaran Balik

We stand behind our products and your satisfaction with them is important to us. However, because our products are digital goods delivered via Internet download we generally offer no refunds after the audio files and license agreement (pdf) has been downloaded and signed digitally by both parties with a timestamp.

 

 

Muat turun Produk

Sebaik sahaja transaksi anda diproses, anda akan segera dipindahkan ke halaman muat turun anda. Selain itu, resit yang mengandungi pautan muat turun dihantar secara automatik ke alamat e-mel yang anda berikan.

Sekiranya anda tidak menerima arahan memuat turun melalui e-mel, sila periksa folder 'Junk' atau 'Spam' anda - mungkin telah sampai di sana.

Sebilangan besar orang menerima e-mel kami dalam beberapa minit. Sekiranya anda belum menerima mesej dengan pautan muat turun dalam masa 20 minit dari pembelian anda, sila hubungi kami melalui Sembang Langsung. Kami akan membetulkan keadaan secepat mungkin.

 

Penggunaan dan Kelakuan Bertanggungjawab

Dengan melayari laman web kami dan mengakses maklumat, sumber, perkhidmatan, produk, dan alat yang kami sediakan untuk anda, baik secara langsung atau tidak langsung (selanjutnya disebut sebagai 'Sumber'), anda bersetuju untuk menggunakan Sumber-sumber ini hanya untuk tujuan yang diizinkan oleh (a) syarat Perjanjian Pengguna ini, dan (b) undang-undang, peraturan dan amalan atau garis panduan dalam talian yang diterima umum.

 

Di mana, anda faham bahawa:

a. Untuk mengakses Sumber kami, anda mungkin diminta untuk memberikan maklumat tertentu mengenai diri anda (seperti pengenalan diri, maklumat hubungan, dll.) Sebagai sebahagian daripada proses pendaftaran, atau sebagai sebahagian daripada kemampuan anda untuk menggunakan Sumber. Anda bersetuju bahawa setiap maklumat yang anda berikan akan selalu tepat, betul, dan terkini.

b. Anda bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan maklumat log masuk yang berkaitan dengan akaun yang anda gunakan untuk mengakses Sumber kami. Oleh itu, anda bertanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda.

c. Melarang (atau cuba mengakses) mana-mana Sumber kami dengan cara lain selain melalui cara yang kami sediakan, dilarang sama sekali. Anda secara khusus bersetuju untuk tidak mengakses (atau cuba mengakses) mana-mana Sumber kami melalui kaedah automatik, tidak etika atau tidak konvensional.

d. Terlibat dalam aktiviti yang mengganggu atau mengganggu Sumber kami, termasuk pelayan dan / atau rangkaian tempat Sumber kami berada atau dihubungkan, dilarang sama sekali.

e. Mencuba menjual, memperdagangkan, atau menjual semula Sumber kami dilarang sama sekali tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu. Mencuba untuk menggunakan Sumber kami dalam lagu lain daripada lagu yang disediakan perkhidmatan dan Sumber yang dibuat dilarang sama sekali tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu.

f. Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat, kerugian, atau kerosakan yang mungkin ditanggung atau dialami oleh kita secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh aktiviti tidak sah yang dilakukan oleh anda, seperti yang dijelaskan di atas, dan boleh menanggung tanggungjawab jenayah atau sivil.

g. Kami mungkin menyediakan pelbagai alat komunikasi terbuka di laman web kami, seperti komen blog, catatan blog, sembang umum, forum, papan mesej, kumpulan berita, penilaian produk dan ulasan, pelbagai perkhidmatan media sosial, dan lain-lain. Anda faham bahawa secara amnya kami tidak menyaring atau memantau kandungan yang diposkan oleh pengguna dari pelbagai alat komunikasi ini, yang bermaksud bahawa jika anda memilih untuk menggunakan alat ini untuk menyerahkan segala jenis kandungan ke laman web kami, maka adalah tanggungjawab peribadi anda untuk menggunakan alat ini dengan cara yang bertanggungjawab dan beretika . Dengan menyiarkan maklumat atau menggunakan alat komunikasi terbuka seperti yang disebutkan, anda bersetuju bahawa anda tidak akan memuat naik, mengirim, berkongsi, atau menyebarkan kandungan apa pun yang:

i. Adakah menyalahi undang-undang, mengancam, memfitnah, kasar, melecehkan, menjatuhkan maruah, mengintimidasi, menipu, menipu, menyerang, rasis, atau mengandungi jenis bahasa yang menjurus, tidak sesuai, atau eksplisit;
ii. Melanggar sebarang tanda dagang, paten, rahsia perdagangan, hak cipta, atau hak kepunyaan lain mana-mana pihak;
Ii. Mengandungi apa-apa jenis iklan yang tidak dibenarkan atau tidak diminta;
Iiii. Menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti, termasuk mana-mana THAIBEATS. pekerja atau wakil.

Kami berhak mengikut budi bicara mutlak kami untuk membuang sebarang kandungan yang, menurut kami, menurut kami tidak mematuhi Perjanjian Pengguna ini, bersama dengan kandungan yang kami rasa menyinggung, berbahaya, tidak masuk akal, tidak tepat, atau melanggar hak cipta pihak ketiga atau tanda dagangan. Kami tidak bertanggungjawab atas kelewatan atau kegagalan dalam membuang kandungan tersebut. Sekiranya anda menyiarkan kandungan yang kami pilih untuk dibuang, dengan ini anda bersetuju untuk membuangnya, dan bersetuju untuk mengetepikan sebarang tuntutan terhadap kami.

h. Kami tidak menanggung sebarang tanggungjawab untuk kandungan yang disiarkan oleh anda atau pengguna pihak ketiga laman web kami yang lain. Walau bagaimanapun, setiap kandungan yang anda hantar menggunakan alat komunikasi terbuka di laman web kami, dengan syarat tidak melanggar atau melanggar hak cipta atau tanda dagang pihak ketiga, menjadi hak milik www.thaibeats.com, dan dengan itu, memberi kami lesen eksklusif yang kekal, tidak dapat ditarik balik, di seluruh dunia, bebas royalti, untuk menghasilkan semula, mengubah, menyesuaikan, menterjemahkan, menerbitkan, memaparkan secara terbuka dan / atau mengedarkan sebagaimana yang kami fikirkan sesuai. Ini hanya merujuk dan berlaku untuk konten yang diposkan melalui alat komunikasi terbuka seperti yang dijelaskan, dan tidak merujuk kepada maklumat yang diberikan sebagai bagian dari proses pendaftaran, yang diperlukan untuk menggunakan Sumber kami. Semua maklumat yang diberikan sebagai sebahagian daripada proses pendaftaran kami dilindungi oleh dasar privasi kami.

i. Anda bersetuju untuk mengganti rugi dan menahan www.thaibeats.com dan syarikat induknya THAIBEATS Music Group Ltd, dan pengarah, pegawai, pengurus, pekerja, penderma, ejen, dan pemberi lesen mereka, dari dan terhadap semua kerugian, perbelanjaan, kerosakan dan kos, termasuk bayaran peguam yang munasabah, yang disebabkan oleh pelanggaran Perjanjian Pengguna ini atau kegagalan untuk memenuhi sebarang kewajiban yang berkaitan dengan akaun anda yang ditanggung oleh anda atau orang lain yang menggunakan akaun anda. Kami berhak untuk mengambil alih pembelaan eksklusif dari sebarang tuntutan yang mana kami berhak mendapat ganti rugi di bawah Perjanjian Pengguna ini. Sekiranya berlaku, anda harus memberi kami kerjasama yang diminta oleh kami secara munasabah.

j. Kerja yang dilakukan oleh Syarikat untuk Pelanggan adalah hak milik penuh Pelanggan. Syarikat ini "bekerja untuk disewa".

k. Syarikat boleh meminta Pelanggan untuk menghantar beberapa kerja terakhir yang dilakukan untuk pelanggan di laman web https://www.supremetracks.com/ dan boleh melakukannya HANYA jika diberikan kelulusan bertulis daripada pelanggan.

l. Dengan menyatakan minat untuk perkhidmatan kami dan menghubungi kami melalui borang hubungan laman web kami, yang terdapat di https://www.thaibeats.com/contact atau dengan menghantar alamat e-mel anda untuk buletin kami, pelanggan bersetuju untuk menerima e-mel berkala dari www.supremetracks .com, mempromosikan perkhidmatan kami, tawaran istimewa dan catatan blog. Pelanggan akan mempunyai pilihan untuk berhenti berlangganan buletin kami yang dipaparkan dengan jelas di badan setiap buletin yang dihantar oleh www.thaibeats.com.

 

Privasi

Privasi anda sangat penting bagi kami, itulah sebabnya kami membuat terpisah Dasar Privasi untuk menerangkan secara terperinci bagaimana kami mengumpulkan, mengurus, memproses, mengamankan, dan menyimpan maklumat peribadi anda. Dasar privasi kami termasuk dalam skop Perjanjian Pengguna ini. Untuk membaca dasar privasi kami secara keseluruhan, tekan di sini.

Had Jaminan

Dengan menggunakan laman web kami, anda memahami dan bersetuju bahawa semua Sumber yang kami sediakan adalah tertakluk kepada jaminan kualiti dan prestasi profesional. Namun, ini juga bermaksud bahawa kami tidak menyatakan atau menjamin kepada anda bahawa:
i) maklumat yang diperoleh dengan menggunakan Sumber kami akan tepat atau boleh dipercayai, dan

Selanjutnya, anda memahami dan bersetuju bahawa:

ii) sebarang kandungan yang dimuat turun atau diperolehi melalui penggunaan Sumber kami dilakukan mengikut budi bicara dan risiko anda sendiri, dan bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya atas sebarang kerosakan pada komputer atau peranti lain atas kehilangan data yang mungkin berlaku daripada muat turun kandungan sedemikian.
iii) tidak ada maklumat atau nasihat, sama ada tersurat, tersirat, lisan atau bertulis, yang anda perolehi dari www.thaibeats.com atau melalui Sumber yang kami sediakan tidak akan memberikan sebarang jaminan, jaminan, atau syarat apa pun, kecuali yang dinyatakan secara jelas dalam Perjanjian Pengguna dan Dasar Jaminan ini.

 

Had Liabiliti

Bersama dengan Batasan Jaminan seperti yang dijelaskan di atas, anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa sebarang tuntutan terhadap kami akan terhad kepada jumlah yang anda bayar, jika ada, untuk penggunaan produk dan / atau perkhidmatan. THAIBEATS Music Group Ltd. tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian atau kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, akibat atau teladan yang mungkin ditanggung oleh anda akibat penggunaan Sumber kami, atau akibat daripada perubahan, kehilangan data atau kerosakan, pembatalan, kehilangan akses, atau waktu henti sejauh mana undang-undang had liabiliti berlaku.

 

Hak Cipta / Tanda Dagangan

Semua kandungan dan bahan yang terdapat di www.SupremeTracks.com, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, grafik, nama laman web, kod, gambar dan logo adalah hak intelektual THAIBEATS Music Group Ltd, dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagang yang berlaku. Sebarang penggunaan yang tidak sesuai, termasuk tetapi tidak terhad kepada pembiakan, pengedaran, paparan atau penghantaran kandungan apa pun di laman web ini dilarang sama sekali, melainkan dibenarkan secara khusus oleh THAIBEATS Music Group Ltd.

 

Penamatan Penggunaan

Anda bersetuju bahawa kami mungkin, mengikut budi bicara kami, menangguhkan atau menghentikan akses anda ke semua atau sebahagian laman web dan Sumber kami dengan atau tanpa pemberitahuan dan atas sebab apa pun, termasuk, tanpa batasan, pelanggaran Perjanjian Pengguna ini. Sebarang aktiviti yang disyaki menyalahi undang-undang, penipuan atau penyalahgunaan boleh menjadi alasan untuk memutuskan hubungan anda dan boleh dirujuk kepada pihak berkuasa penegakan undang-undang yang sesuai. Setelah penangguhan atau penamatan, hak anda untuk menggunakan Sumber yang kami sediakan akan berhenti serta-merta, dan kami berhak untuk menghapus atau menghapus segala maklumat yang mungkin anda ada pada kami, termasuk maklumat akaun atau log masuk apa pun.

 

Undang-undang yang Mengatur

Laman web ini dikendalikan oleh THAIBEATS Music Group Ltd. Ia boleh diakses oleh kebanyakan negara di seluruh dunia. Dengan mengakses laman web kami, anda bersetuju bahawa undang-undang dan undang-undang negara kita, tanpa mengambil kira konflik undang-undang dan Konvensyen PBB mengenai Penjualan Barang Antarabangsa, akan berlaku untuk semua perkara yang berkaitan dengan penggunaan laman web ini dan pembelian. sebarang produk atau perkhidmatan melalui laman web ini.

Selanjutnya, sebarang tindakan untuk menguatkuasakan Perjanjian Pengguna ini akan dibawa ke mahkamah persekutuan atau negeri. Anda dengan ini bersetuju untuk bidang kuasa peribadi oleh mahkamah tersebut, dan mengetepikan sebarang bantahan forum bidang kuasa, tempat, atau tidak selesa kepada mahkamah tersebut.

 

Jaminan

KECUALI ORANG LAIN DIPERTAHANKAN, WWW.THAIBEATS.COM. JELAS MENAFIKAN SEMUA JAMINAN DAN SYARAT APA-APA JENIS, APABILA JELAS ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD ATAS JAMINAN DAN SYARAT-SYARAT TERSEBUT, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERBARU DAN BUKAN MAKLUMAT. JAMINAN YANG DILAKSANAKAN DIPERLUKAN DALAM DOKUMEN SEPARUH YANG DIPANGGIL Dasar Jaminan.

 

Maklumat perhubungan

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan atau komen mengenai Syarat Perkhidmatan kami seperti yang dinyatakan di atas, anda boleh menghubungi kami di:

THAIBEATS MUSIC GROUP LTD. (TBMG)

United Kingdom