Ubegrenset lisensavtale

DENNE LISENSAVTALEN er laget 22. august 2020 mellom THAIBEATS, lisensgiveren heretter referert til som (“Lisensgiver”), og Kjøperens navn heretter referert til som (“Lisensinnehaver”).

I henhold til denne avtalen, vurderer Lisensgiveren full betaling av $249,99 USD gir rettighetshaveren alle rettighetene som er angitt nedenfor i den opphavsrettsbeskyttede musikalske komposisjonen Beat Tittel heretter referert til som ("rytmen")

ANSVARSFRASKRIVELSE: IKKE-TILBAKEBETALING OG IKKE-OVERFØRELSE AV LISENS

Det avtales herved av partene at denne lisensavtalen og alle lydfiler leveres kun etter full betaling av vederlaget som beskrevet ovenfor. Ved kjøp godtar lisensinnehaveren vilkårene om at ethvert salg i henhold til denne avtalen er endelig og ikke refunderes. 

Dette berører imidlertid ikke det faktum at hvis lisensinnehaveren skifter mening om et kjøp der lisensinnehaveren ennå ikke skal laste ned produktet, vil lisensgiveren være forpliktet til å gjøre en refusjon på lisensinnehaverens forespørsel. Lisensgiveren skal også gjøre en refusjon på lisensinnehaverens forespørsel der lisensinnehaver ved et uhell foretar en dobbel bestilling av de samme instrumentene.

1. LISENSIERS GARANTI

Lisensgiveren garanterer at Beat er en komposisjon og masteropptak, og inneholder lyder produsert av Lisensgiveren eller lyder som Lisensgiveren har fått riktig lisens for. Lisensgiveren garanterer også at Beat er beskyttet av opphavsrett. 

2. SLAGRETTIGHETER TILGJENGET TIL LISENSHAVER

Retten som lisensgiveren gir lisensinnehaveren over Beat skal til enhver tid være begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar. Lisensinnehaveren gis rettighetene til å bruke Beat i opprettelsen av en ny musikalsk komposisjon og mesteropptak ("Ny sang.") 

Den nye sangen skal lages av lisensinnehaveren ved å blande beat med vesentlige nye elementer, inkludert vokal, eksempler, tekster, instrumentalspor eller andre lyder som eies av eller er lisensiert til lisensinnehaveren. 

3. SLAGRETTIGHETER BEHOLDT AV LISENSIER

Opphavsrettseierskap til Beat skal beholdes i Lisensgiveren, og Lisensinnehaveren forbeholder seg ikke retten til å utøve noen rett til eierskap over Beat som inkluderer, men ikke er begrenset til lån, utleie, deling, opplasting eller videresalg av Beat. Lisensinnehaveren forbeholder seg ikke retten til å overføre rettigheter til Beat til noen part, verken helt eller delvis. 

Ved gjennomføringen av denne avtalen skal lisensgiveren forbeholde seg retten til å fortsette å overføre eller lisensiere alle rettigheter til Beat til andre parter for ethvert formål, utelukkende eller ikke-eksklusivt. Enhver slik påfølgende utøvelse av eierrettigheter av Lisensgiveren skal ikke berøre den eksisterende rettighetshaverens fulle rettigheter i tråd med deres avtale med Lisensgiveren.

4. TILLATT BRUK AV DEN NYE SANGEN

Lisensinnehaveren kan utføre innspilling, reprodusere, distribuere, streame, tjene penger og selge den nye sangen over hele verden i uansett mengde og så lenge, i den grad rettighetshaveren overholder følgende begrensninger:

  • Diverse: Lisensinnehaver forbeholder seg retten til å distribuere en enhet som ikke overstiger UBEGRENSET av den “nye sangen” som blander papirkopier, digitale kopier og digitale nedlastinger, inkludert alle enheter, gitt gratis og med profittmotiver.
  • Streaming / distribusjon: Lisensinnehaver har fullmakten begrenset til UBEGRENSET samlede strømmer av den nye sangen på Spotify, Pandora, Apple Music, Tidal, JOOX, YouTube Music og andre relaterte plattformer for inntektsgenerering. 
  • Delingsplattformer: Lisensinnehaveren forbeholder seg retten til å bruke "den nye sangen" som et video- og lydspor i produksjonen av opptil Én (1) musikkvideoer. Lisensinnehaveren forbeholder seg også retten til å laste opp denne videoen eller spore til et begrenset antall En (1) YouTube-kanal og andre relaterte plattformer for inntil UNLIMITED spiller på hver delingsplattform, og lisensinnehaveren skal ha rett til å tjene penger på det. Inkludert YouTube, SoundCloud, Audiomack, Facebook, Instagram, Tik-Tok, Twitter og relaterte sosiale delingsplattformer.
  • Tjenester for innholds-ID og copyright: Retten til å registrere den nye sangen forbeholdes bare lisensgiveren. Det er forbudt i henhold til denne avtalen for lisensinnehaveren å registrere seg eller prøve å registrere den nye sangen og / eller rytmen med '' YouTube ContentID eller andre AudioID-tjenester ''. 
  • Synkronisering og kringkasting: Lisensgiveren gir herved rettighetshaveren begrensede synkroniseringsrettigheter for Én (1) video for hver videostreamingsplattform (YouTube, Vimeo, Facebook-video osv.) begrenset til opptil UBEGRENSET inntektsgenerering eller ikke-inntektsgivende videostrømmer på hver plattform. Lisensgiveren tildeler herved rettighetshaver radiosendingsrettigheter opp til UBEGRENSET radiostasjoner

Bruken av den nye sangen eller komposisjonen i film, teater, fjernsyn, videospill, over-the-top medietjenester (f.eks. Netflix, Disney osv.) Eller selskaper er lisensiert separat, og slik tilpasset synkronisering bruker. 

  • Utfører: Lisensinnehaveren tildeles av lisensgiveren en ikke-eksklusiv lisens til å bruke den nye sangen i UBEGRENSET non-profit eller fortjenesteopptredener eller relaterte arrangementer. Lisensinnehaveren forbeholder seg retten til å motta kompensasjon fra forestillinger med denne lisensen. 
  • Inntekter: Lisensinnehaveren har en plikt til å informere lisensgiveren om total inntjening umiddelbart, der den nye sangen brukes til alle formål med et plateselskap eller ethvert selskap med en bruttoinntekt på over $10 000 USD  Lisensgiveren skal motta kreditt og 20% royalties og publiseringsrettigheter for Beat.

Lisensinnehaveren må fornye eller oppgradere lisensen før lisensinnehaveren kan starte på nytt med å utøve noen rettigheter over den nye sangen.

I alle tilfeller der lisensinnehaveren fortsetter å distribuere eller streame den nye sangen etter bortfall av lisensinnehaverens rettigheter til dette i henhold til denne lisensavtalen i henhold til avsnittet ovenfor, skal totale copyright-interesser i Beat og New Song overføres ugjenkallelig fra lisensinnehaveren til Lisensgiveren fra det tidspunkt Lisensinnehaverens lisens bortfalt.

Der Beat ikke allerede er lisensiert til en annen part, kan lisensinnehaveren søke om å utvide distribusjons- og streaminggrensene for den nye sangen ved å gjennomføre en ny avtale med lisensgiveren. Lisensgiveren forbeholder seg retten til å utøve absolutt skjønn om å utføre en ny avtale med lisensinnehaveren eller ikke.

 5. COPYRIGHT and ROYALTIES

Eiernes interesse for opphavsrett til den nye sangen og masterlydopptaket skal deles på følgende måte:

  • Beat Copyright: 100% beholdt til lisensgiveren.
  • Ny sang / tekst Opphavsrett: 100% til lisensinnehaveren.
  • Royalties, publiseringsrettigheter for den nye sangen: 100% til lisensinnehaveren.

Hvis noen av de tre opphavsrettene som er oppført ovenfor (Lisensgiverens royalty) blir utnyttet, skal Lisensgiveren i den andelen som er angitt i avsnittet ovenfor, motta en inntekt av noe slag og fra hvilken som helst kilde.

Lisensinnehaveren må opplyse lisensgivers proporsjonale eierandel ("delt ark") til alle vesentlige parter, inkludert lisensinnehaverens plateselskap, aggregator, distributør og utgiver. 

Lisensinnehaveren skal også ha plikt til å opplyse lisensgivers proprietære opphavsrettslige andel der lisensinnehaveren registrerer den nye sangen hos en hvilken som helst copyrightmyndighet over hele verden (dvs. United States Copyright Office) eller hos en hvilken som helst copyright og utøvende rettighetsorganisasjon over hele verden (dvs. ASCAP).

Lisensinnehaveren skal videresende og informere alle vesentlige parter som er nevnt ovenfor om å videresende til Lisensgiveren, Lisensgiverens Royalties. Nevnte lisensgiveravgift skal videresendes til lisensgiveren direkte og raskt. 

6. ERSIKRING

Lisensinnehaver forplikter seg til å skadesløse lisensgiveren (inkludert lisensgiverens ledere, agenter og ansatte) i tilfelle eventuelle krav, krav, tap, årsaker til handling, skade, søksmål, dommer, inkludert advokatsalærer og kostnader, forårsaket av lisensinnehaverens brudd eller påståtte brudd på noen vilkår, representasjon eller garanti for denne avtalen, inkludert men ikke begrenset til lisensinnehaverens bruk eller påståtte bruk av ulisensiert eller urettmessig lisensiert materiale ved opprettelsen av den nye sangen og lydopptaket. Lisensgiveren i noen av følgende hendelser er ikke ansvarlig overfor lisensinnehaveren.

7. LYDPROVER

Der beat er inkludert tredjepartsprøver, skal det være lisensinnehaverens plikt å fjerne tredjepartsprøven. 

8. LISENSIERKREDIT

I forbindelse med medieutgivelser skal lisensinnehaveren gi kreditt til lisensgiveren som “THAIBEATS”. Kredittens natur er slik at den indikerer at Beat produsert av THAIBEATS.

9. LEVERING AV SLAGET

Levering av Beat skal gjøres av Lisensgiveren i en umerket master MP3-fil, WAV-fil, stammer WAV-filer. 

10. Håndhevelse

Denne avtalen og utførelsen av den skal styres, tolkes, tolkes og reguleres av lovene i Thailand, under hvilke THAIBEATS er registrert.

11. VILKÅR

Denne avtalen gjelder for en periode på seks (6) år begynner på “Ikrafttredelsesdato” først nevnt ovenfor. 

12. ELEKTRONISKE UNDERSKRIFTER

Partene erkjenner og er enige om at denne avtalen kan utføres ved elektronisk signatur, som skal betraktes som en originalsignatur for alle formål og skal ha samme kraft og virkning som en originalsignatur. Uten begrensning skal "elektronisk signatur" omfatte e-postversjoner av en originalsignatur eller elektronisk skannede og overførte versjoner (f.eks. Via PDF) av en originalsignatur.

13. GODTAGELSE AV DENNE AVTALEN

Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom partene og ved at lisensgiveren undertegner denne avtalen, er det avtalt at paktene, forpliktelsene og vilkårene heri er bindende for partene.