โต้แย้งการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์

หากคุณซื้อใบอนุญาต Beat อย่างถูกต้องและคุณได้รับการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ในวิดีโอของคุณ
กรุณาใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อแจ้งให้เราทราบ

หลังจากที่คุณส่งแบบฟอร์มแล้วโปรดรอให้เราตรวจสอบข้อมูลของคุณภายใน 24 ชั่วโมง
เมื่อเรายืนยันข้อโต้แย้งของคุณแล้วเราจะส่งคำแนะนำให้คุณ