Đầu tư vào sự nghiệp của bạn.

Đầu tư vào bản cộng tác là một trong những điều có lợi nhất mà bạn có thể làm với tư cách là nhà sản xuất âm nhạc. Đó là cách hoàn hảo để đưa bạn lên bản đồ, bắt đầu xây dựng cơ sở người hâm mộ và bắt đầu tạo thu nhập khi làm những gì bạn yêu thích. Hãy lấy nó.