FreshyBoyz

Joe Suksan Salarak (sinh tại Mars 14, 1997), được biết đến với nghệ danh FreshyBoyz, là một nhà sản xuất âm nhạc và là người tạo ra THAIBEATS. Anh ấy chủ yếu sản xuất R&B và Hip-Hop beat.

FreshyBoyz

Công việc gần đây của anh ấy