Buy Beat License

Nếu bạn không thể tìm thấy hoặc không thể mua beat trực tiếp từ cửa hàng trực tuyến.
Vui lòng điền vào mẫu dưới đây để đặt hàng thủ công.

Which beat do you want to purchase?

You can only purchase one beat a time.


No payment items have been selected yet

 

Sau khi bạn hoàn tất quy trình ở trên, liên kết tải xuống và Thỏa thuận cấp phép sẽ được gửi theo cách thủ công đến địa chỉ email của bạn trong vòng 12 giờ sau khi thanh toán được thực hiện. Vui lòng kiểm tra thư mục Spam / Junk của bạn.
Bằng cách mua bản quyền không độc quyền, nhà sản xuất vẫn giữ toàn quyền của beat. Các tập tin âm thanh và hợp đồng được gửi khi hoàn thành thanh toán. Tất cả doanh số bán hàng là cuối cùng và không được hoàn lại. Bằng cách mua, bạn đồng ý với các điều khoản này. Cần nâng cấp hoặc gia hạn cho giấy phép của bạn?