Thỏa thuận cấp phép không giới hạn

THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NÀY được thực hiện 22 tháng 8, 2020 giữa THAIBEATS, Bên cấp phép sau đây được gọi là (“Người cấp phép”) Tên người mua sau đây được gọi là (“Bên được cấp phép”).

Theo thỏa thuận này, Bên cấp phép xem xét việc thanh toán đầy đủ $249,99 USD cấp cho Bên được cấp phép tất cả các quyền nêu dưới đây trong sáng tác âm nhạc có bản quyền Beat Title sau đây gọi tắt là ("nhịp")

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI: KHÔNG THỂ HOÀN LẠI VÀ KHÔNG THỂ CHUYỂN NHƯỢNG GIẤY PHÉP

Các bên đồng ý rằng thỏa thuận cấp phép này và tất cả các tệp âm thanh chỉ được phân phối khi thanh toán đầy đủ các khoản cân nhắc như đã nêu ở trên. Bằng cách mua, Bên được cấp phép đồng ý với các điều khoản rằng bất kỳ giao dịch mua bán nào theo thỏa thuận này là cuối cùng và không được hoàn lại. 

Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến thực tế là nếu Bên được cấp phép thay đổi ý định về bất kỳ giao dịch mua nào mà Bên được cấp phép chưa tải xuống sản phẩm, Bên cấp phép sẽ có nghĩa vụ hoàn lại tiền theo yêu cầu của Bên được cấp phép. Bên cấp phép cũng sẽ hoàn lại tiền theo yêu cầu của Bên được cấp phép trong trường hợp Bên được cấp phép vô tình thực hiện một đơn đặt hàng kép của cùng một công cụ.

1. BẢO HÀNH CỦA NGƯỜI CẤP PHÉP

Bên cấp phép đảm bảo rằng Beat là một sáng tác và bản ghi âm chính, đồng thời chứa các âm thanh do Bên cấp phép tạo ra hoặc các âm thanh mà Bên cấp phép đã có được giấy phép thích hợp. Bên cấp phép cũng đảm bảo rằng Beat được bảo vệ bởi bản quyền. 

2. CÁC QUYỀN BEAT ĐƯỢC CẤP CHO NGƯỜI CẤP PHÉP

Quyền do Người cấp phép cấp cho Người được cấp phép qua Beat sẽ luôn có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng. Bên được cấp phép được cấp quyền sử dụng Beat để tạo ra một sáng tác âm nhạc mới và bản ghi âm chính ("Bài hát mới.") 

Bài hát Mới sẽ do Bên được cấp phép tạo ra bằng cách trộn Beat với các yếu tố mới đáng kể bao gồm giọng hát, mẫu, lời bài hát, bản nhạc cụ hoặc các âm thanh khác thuộc sở hữu hoặc được cấp phép hợp lệ cho Bên được cấp phép. 

3. CÁC QUYỀN ĐƯỢC PHÉP BỞI NGƯỜI CẤP PHÉP

Quyền sở hữu bản quyền của Beat sẽ được giữ lại trong Bên cấp phép và Bên được cấp phép sẽ không bảo lưu quyền thực hiện bất kỳ quyền sở hữu nào đối với Beat, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cho mượn, thuê, chia sẻ, tải lên hoặc bán lại Beat. Bên được cấp phép cũng sẽ không bảo lưu quyền chuyển nhượng lại quyền đối với Beat cho bất kỳ bên nào, toàn bộ hoặc một phần. 

Sau khi thực hiện Thỏa thuận này, Bên cấp phép sẽ có quyền tiếp tục chuyển giao hoặc cấp phép bất kỳ và tất cả các quyền đối với Beat cho bất kỳ bên nào khác cho bất kỳ mục đích nào, độc quyền hoặc không độc quyền. Bất kỳ việc thực hiện quyền sở hữu tiếp theo nào như vậy của Bên cấp phép sẽ không ảnh hưởng đến toàn quyền hiện có của bên được cấp phép theo thỏa thuận của họ với Bên cấp phép.

4. CÁC VIỆC SỬ DỤNG ĐƯỢC PHÉP CỦA BÀI HÁT MỚI

Bên được cấp phép có thể thực hiện ghi âm, tái tạo, phân phối, phát trực tuyến, kiếm tiền và bán Bài hát mới trên toàn thế giới với bất kỳ số lượng nào và trong thời gian bao lâu, miễn là Bên được cấp phép tuân thủ các hạn chế sau:

  • Điều khoản khác: Bên được cấp phép có quyền phân phối một đơn vị không vượt quá VÔ HẠN của “Bài hát mới” kết hợp giữa bản in, bản kỹ thuật số và bản tải xuống kỹ thuật số, bao gồm tất cả các đơn vị, được cung cấp miễn phí và với động cơ thu lợi nhuận.
  • Truyền phát / Phân phối: Bên được cấp phép có quyền hạn giới hạn trong VÔ HẠN tổng hợp các luồng Bài hát mới trên Spotify, Pandora, Apple Music, Tidal, JOOX, YouTube Music và các nền tảng phân phối kiếm tiền có liên quan khác. 
  • Nền tảng chia sẻ: Bên được cấp phép có quyền sử dụng “Bài hát mới” làm video và bản âm thanh để sản xuất lên đến Một (1) video âm nhạc. Bên được cấp phép cũng có quyền tải lên video hoặc bản nhạc này với giới hạn Một (1) kênh YouTube và các nền tảng liên quan khác cho tối đa UNLIMITED lượt chơi trên mỗi Nền tảng Chia sẻ và Bên được cấp phép sẽ có quyền thu lợi nhuận từ đó. Bao gồm YouTube, SoundCloud, Audiomack, Facebook, Instagram, Tik-Tok, Twitter và các nền tảng chia sẻ xã hội liên quan.
  • Dịch vụ quản lý bản quyền và ID nội dung: Quyền đăng ký Bài hát mới sẽ chỉ được bảo lưu bởi Người cấp phép. Theo thỏa thuận này, Bên được cấp phép không được đăng ký hoặc cố gắng đăng ký Bài hát mới và / hoặc Nhịp đập với '' YouTube ContentID hoặc bất kỳ dịch vụ AudioID nào ''. 
  • Đồng bộ hóa và phát sóng: Người cấp phép theo đây cấp cho Người được cấp phép, quyền đồng bộ hóa có giới hạn cho Một (1) video cho mỗi nền tảng phát trực tuyến video (YouTube, Vimeo, video Facebook, v.v.) giới hạn tối đa VÔ HẠN luồng video kiếm tiền hoặc không kiếm tiền trên mỗi nền tảng. Bên cấp phép theo đây cấp cho Bên được cấp phép quyền phát sóng vô tuyến Đài phát thanh UNLIMITED

Việc sử dụng Bài hát hoặc Sáng tác mới trong phim, sân khấu, truyền hình, trò chơi điện tử, các dịch vụ truyền thông hàng đầu (ví dụ: Netflix, Disney, v.v.) hoặc công ty được cấp phép riêng và sử dụng đồng bộ hóa tùy chỉnh. 

  • Biểu diễn: Bên được cấp phép được Bên cấp phép cấp giấy phép không độc quyền để sử dụng Bài hát mới trong VÔ HẠN phi lợi nhuận hoặc biểu diễn thu lợi nhuận hoặc các sự kiện liên quan. Bên được cấp phép có quyền nhận tiền bồi thường từ các buổi biểu diễn có giấy phép này. 
  • Doanh thu: Bên được cấp phép có nghĩa vụ bắt buộc phải thông báo cho Bên cấp phép về tổng thu nhập ngay lập tức, khi Bài hát mới được sử dụng cho mọi mục đích với hãng thu âm hoặc bất kỳ công ty nào có tổng doanh thu trên $10.000 USD  Bên cấp phép sẽ nhận được tín dụng và 20% tiền bản quyền và chia sẻ quyền xuất bản cho Beat.

Bên được cấp phép phải gia hạn hoặc nâng cấp Giấy phép trước khi Bên được cấp phép có thể bắt đầu thực hiện bất kỳ quyền nào đối với Bài hát mới.

Trong bất kỳ trường hợp nào mà Bên được cấp phép tiếp tục phân phối hoặc phát trực tuyến Bài hát mới sau khi Bên được cấp phép hết quyền làm điều đó theo Thỏa thuận cấp phép này theo đoạn trên, toàn bộ lợi ích bản quyền trong Nhịp đập và Bài hát mới sẽ được chuyển giao không hủy ngang từ Bên được cấp phép sang Bên cấp phép kể từ thời điểm giấy phép của Bên được cấp phép hết hiệu lực.

Trong trường hợp Beat chưa được cấp phép độc quyền cho một bên khác, Bên được cấp phép có thể đăng ký để mở rộng giới hạn phân phối và phát trực tuyến của Bài hát mới bằng cách thực hiện một thỏa thuận mới với Bên cấp phép. Bên cấp phép có toàn quyền quyết định tuyệt đối về việc có thực hiện Thỏa thuận mới với Bên được cấp phép hay không.

 5. BẢN QUYỀN VÀ HOÀNG GIA

Quyền lợi độc quyền đối với bản quyền trong Bài hát mới và bản ghi âm chính sẽ được chia sẻ như sau:

  • Đánh bại bản quyền: 100% được giữ lại cho Người cấp phép.
  • Bản quyền bài hát / lời bài hát mới: 100% cho Bên được cấp phép.
  • Tiền bản quyền, quyền xuất bản của Bài hát mới: 100% cho Bên được cấp phép.

Nếu bất kỳ bản quyền nào được liệt kê ở trên (Tiền bản quyền của Bên cấp phép) được khai thác, Bên cấp phép sẽ theo tỷ lệ quy định trong đoạn trên, nhận thu nhập dưới bất kỳ hình thức nào và từ bất kỳ nguồn nào.

Bên được cấp phép phải tiết lộ tỷ lệ lợi ích sở hữu bản quyền của Bên cấp phép (“tờ chia nhỏ”) cho tất cả các bên quan trọng, bao gồm cả hãng thu âm, công ty tổng hợp, nhà phân phối và nhà xuất bản của Bên được cấp phép. 

Bên được cấp phép cũng sẽ có nghĩa vụ tiết lộ tỷ lệ sở hữu bản quyền của Bên cấp phép khi Bên được cấp phép đăng ký Bài hát mới với bất kỳ cơ quan bản quyền nào trên toàn thế giới (tức là Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ) hoặc với bất kỳ Tổ chức Bản quyền và Biểu diễn nào trên toàn thế giới (tức là ASCAP).

Bên được cấp phép sẽ chuyển tiếp và thông báo cho tất cả các bên quan trọng được đề cập ở trên để chuyển đến Bên cấp phép, Tiền bản quyền của Bên cấp phép. Tiền bản quyền của Bên cấp phép nói trên sẽ được chuyển đến Bên cấp phép một cách trực tiếp và nhanh chóng. 

6. ĐỘC LẬP

Bên được cấp phép cam kết bồi thường hoàn toàn cho Bên cấp phép (bao gồm các cán bộ, đại lý và nhân viên của Bên cấp phép) trong trường hợp có bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, nguyên nhân hành động, thiệt hại, kiện tụng, phán quyết, bao gồm phí luật sư và chi phí do vi phạm của Bên được cấp phép hoặc bị cáo buộc vi phạm bất kỳ điều khoản, tuyên bố hoặc bảo hành nào của thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Bên được cấp phép sử dụng hoặc bị cáo buộc sử dụng tài liệu được cấp phép không có giấy phép hoặc không phù hợp để tạo Bài hát mới và bản ghi âm chính. Bên cấp phép trong bất kỳ trường hợp nào sau đây sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Bên được cấp phép.

7. MẪU ÂM THANH

Trong trường hợp beat được bao gồm các mẫu của bên thứ 3, Bên được cấp phép có nhiệm vụ xóa mẫu của bên thứ 3. 

8. TÍN DỤNG CẤP PHÉP

Đối với các mục đích phát hành phương tiện truyền thông, Bên được cấp phép sẽ cấp tín dụng cho Bên cấp phép như "THAIBEATS". Bản chất của tín dụng như vậy cho thấy rằng Beat do THAIBEATS sản xuất.

9. GIAO BEAT

Việc phân phối Beat sẽ được thực hiện bởi Bên cấp phép trong một Tệp MP3 chính không được gắn thẻ, tệp WAV, tệp WAV gốc. 

10. THỰC THI

Thỏa thuận này và việc thực hiện nó sẽ được điều chỉnh, giải thích, hiểu và điều chỉnh bởi luật pháp của Thái Lan, theo đó THAIBEATS được đăng ký.

11. HẠN

Thỏa thuận này sẽ có thời hạn sáu (6) năm bắt đầu trên "Ngày có hiệu lực" lần đầu tiên được đề cập ở trên. 

12. CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Các bên thừa nhận và đồng ý rằng Thỏa thuận này có thể được thực hiện bằng chữ ký điện tử, chữ ký này sẽ được coi là chữ ký gốc cho mọi mục đích và sẽ có hiệu lực như chữ ký gốc. Không giới hạn, “chữ ký điện tử” sẽ bao gồm các phiên bản email của chữ ký gốc hoặc các phiên bản được quét và truyền qua điện tử (ví dụ: qua PDF) của chữ ký gốc.

13. CHẤP NHẬN HỢP ĐỒNG NÀY

Thỏa thuận này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên theo đây và bởi Người cấp phép ký thỏa thuận này, đồng ý rằng các giao ước, nghĩa vụ và điều kiện trong đây sẽ ràng buộc các bên.