Dễ dàng nâng cấp giấy phép của bạn lên một cấp mới

Nếu bạn đã mua một giấy phép không độc quyền, bạn có thể sử dụng biểu mẫu bên dưới để nâng cấp giấy phép của mình lên một giấy phép cao hơn. Bạn sẽ chỉ phải trả phần chênh lệch giữa giấy phép hiện tại của mình và giấy phép bạn muốn nâng cấp lên.

Chưa có mục thanh toán nào được chọn
Apply Coupon

Sau khi bạn hoàn tất quy trình bên dưới, Thỏa thuận cấp phép cập nhật sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn ngay lập tức. Nếu bản nâng cấp của bạn đi kèm với các tệp âm thanh bổ sung như bản gốc của WAV hoặc Theo dõi, chúng sẽ được gửi riêng trong vòng 24 giờ.